Cách sử dụng các loại tài khoản Mobifone hiệu quả, hợp lý

327 Lượt xem

Thuê bao Mobifone sở hữu nhiều loại tài khoản khác nhau với số lượng không giống nhau.Biết cách sử dụng các loại tài khoản Mobifone hiệu quả, hợp lý giúp bạn sử dụng thuê bao tốt hơn, phục vụ cho những nhu cầu của mình tốt nhất.

tài khoản Mobifone

Danh sách các loại tài khoản Mobifone và chi tiết cách sử dụng

Các thuê bao trả trước có thể sẽ gồm các loại tài khoản Mobifone sau đây:

Các loại tài khoản Mobifone trên thuê bao

Cách dùng tài khoản Mobifone trên thuê bao

Tài khoản chính Mobifone (TKC)

Số tiền trong tài khoản này dùng để sử dụng tất cả dịch vụ của Mobifone. Khi mua ma the online, nạp tiền vào tài khoản thì tiền sẽ được cộng trực tiếp vào tài khoản này.

Tài khoản khuyến mãi KM1 Mobifone

Số tiền trong tài khoản này sẽ dùng để gọi thoại và nhắn tin nội mạng.

Tài khoản khuyến mãi KM2 Mobifone

Thuê bao sẽ dùng tài khoản này để gọi thoại và nhắn tin nội mạng Mobifone, liên mạng VNPT (Vinaphone, cố định VNPT).

Tài khoản khuyến mãi KM3 Mobifone

Sẽ dùng để gọi thoại và nhắn tin liên mạng trong nước

Tài khoản KM1T Mobifone

Thuê bao sẽ dùng để gọi và nhắn tin nội mạng Mobifone, dùng cho 1 số dịch vụ giá trị gia tăng (không chia doanh thu với đối tác)

Tài khoản KM3T Mobifone

Số tiền khuyến mãi sẽ dùng để gọi và nhắn tin nội mạng, liên mạng. Dùng cho 1 số dịch vụ giá trị gia tăng (không chia doanh thu với đối tác)

Khuyến mãi định kỳ KMDK1 Mobifone

Số dư trong tài khoản sẽ dùng để gọi và nhắn tin nội mạng Mobifone.

Khuyến mãi định kỳ KMDK2 Mobifone

Tài khoản sẽ dùng để gọi và nhắn tin nội mạng và liên mạng VNPT (Mobifone, Vinaphone, cố định VNPT).

Khuyến mãi định kỳ KMDK3 Mobifone

Số dư trong tài khoản sẽ dùng để gọi và nhắn tin liên mạng trong nước.

Tài khoản KM1V Mobifone

Tiền khuyến mãi trong tài khoản sẽ dùng để gọi nội mạng cho thuê bao Mobifone.

Tài khoản KM2V Mobifone

Số tiền trong tài khoản này sẽ dùng để gọi nội mạng Mobifone, gọi ngoại mạng Vinaphone, cố định VNPT.

Tài khoản KM3V Mobifone

Dùng gọi nội mạng Mobifone, ngoại mạng Vinaphone, Viettel, Vietnamobile.

Tài khoản KM4V Mobifone

Dùng gọi nội mạng Mobifone, ngoại mạng Vinaphone, Viettel, cố định VNPT, cố định Viettel.

 

Trên đây là tên các loại tài khoản, cách sử dụng của từng tài khoản kèm theo thứ tự trừ tiền theo quy định của Mobifone khi các thuê bao sử dụng.Ngoài ra, thuê bao Mobifone còn có một số loại tài khoản không sử dụng trực tiếp được.

tài khoản của Mobifone

Thông tin cơ bản về các loại tài khoản Mobifone trên thuê bao

Những thông tin dưới đây giúp bạn hiểu rõ về những tài khoản Mobifone có trên thuê bao của mình để sử dụng:

1. Tài khoản dự trữ Mobifone dùng để dự trữ khuyến mãi cho thuê bao. Theo đó, hàng tháng, hệ thống sẽ một số tiền nhất định sang tài khoản KMDK cho thuê bao sử dụng một cách tự động.

2. Tài khoản TK1 Mobifone: là tài khoản tiết kiệm cho phép người dùng lấy ra khi cần. Bạn có thể chủ động nạp tiền và rút tiền để sử dụng. Bạn sẽ chuyển tiền vào TKC theo cú pháp riêng biệt để dùng cho mọi dịch vụ khi cần mà không thể dùng trực tiếp trong TK1. Tài khoản này dùng cho cả thuê bao trả trước và trả sau Mobifone.

3. Tài khoản Data Mobifone: dùng để truy cập mạng thường có ở sim ưu đãi hoặc khi tham gia chương trình khuyến mãi data của Mobifone.

4. Tài khoản KM99T Mobifone là tài khoản khuyến mãi có trên một số thuê bao trả trước và trả sau Mobifone với thời hạn sử dụng cố định phụ thuộc vào chương trình khuyến mãi mà thuê bao tham gia, có thể là 30 ngày. Hết thời hạn sử dụng, số tiền sẽ bị mất không được bảo lưu. Cách sử dụng tài khoản KM99T như sau:

  • Gọi và nhắn tin nội mạng Mobifone
  • Dùng cho một số dịch vụ của Mobifone như nhắn tin đến 999 (200đ/tin nhắn), gọi 9090 (trả trước: 200đ/phút), Dịch vụ lịch vạn niên: 921, Gọi hộp thư thoại: 941, 942, 981, 982

Thứ tự trừ cước của các loại tài khoản Mobifone

  • Gọi thoại và nhắn tin nội mạng Mobifone sẽ có thứ tự trừ cước phí như sau KM99T => KM1 => KMDK1 => KM2 => KMDK2 => KM3 => KMDK3 => TKC.
  • Gọi và nhắn tin đến thuê bao Vinaphone, cố định VNPT sẽ có thứ tự trừ cước phí như sau KM2 => KMDK2 => KM3 => KMDK3 => TKC.
  • Gọi và nhắn tin đến các số Viettel, Vietnamobile, Gmobile sẽ có thứ tự trừ cước như sau KM3 => KMDK3 => TKC.

Hy vọng những thông tin về các loại tài khoản Mobifone trong bài viết giúp bạn sử dụng dễ dàng hơn, hiệu quả hơn cho thuê bao của mình.