Mobile Legends: Bang Bang VNG

Mobile Legends: Bang Bang VNG

Nạp Kim Cương Bang Bang VNG Uy Tín - Khuyến mãi lên đến 200% cho lần nạp đầu tiên

1. ID Mobile Legends: Bang Bang VNG

Mobile Legends: Bang Bang VNG id
Vui lòng nhập ID tài khoản của bạn để nạp tiền game Mobile Legends: Bang Bang VNG.

2. Gói nạp và mệnh giá tương ứng


114
Tặng thêm 570 KC
50,000 VNĐ

229
Tặng thêm 1,145 KC
100,000 VNĐ

457
Tặng thêm 2,285 KC
200,000 VNĐ

1,114
Tặng thêm 5,570 KC
500,000 VNĐ

2,275
Tặng thêm 11,375 KC
1,000,000 VNĐ

3. Phương thức thanh toán

Sử dụng thẻ VIETTEL để thanh toán, nhận thêm 5% giá trị cho tất cả gói nạp.

4. Thanh toán

Vui lòng kiểm tra lại thông tin của bạn trước khi thanh toán.